är det ens lagligt...

att kräva vaccination av sina anställda?

get wiser med våra white papers

 > > >

riksdagen beslutar om att återinföra den tillfälliga stämmolagen

Den s.k. stämmolagen (”lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor”) trädde i kraft den 15 april 2020 för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av Covid-19 kunde minimeras. Lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla den 31 december 2021. > > >

nyhetsarkiv

visa mer