let’s
rethink
business
law.

for a better tomorrow

Vårt hållbarhetsarbete står ständigt i fokus. Vi har höga ambitioner när det kommer till att värna om våra gemensamma resurser, vår planet och våra medarbetare. Läs vår hållbarhetsrapport för 2023! > > >

the legal game-changer

Morris erbjuder en branschunik paketering utifrån de utmaningar och förutsättningar som finns inom gaming och e-sportindustrin. Gaming och e-sport är en snabbväxande industri med en mängd olika juridiska utmaningar, där avtalshantering, immateriella rättigheter och skattelagstiftning tillhör vardagen. Genom att arbeta med en advokatbyrå som specialiserat sig på gaming- och e-sportjuridik kan du få hjälp med att navigera den juridiska terrängen och aktuella rättsområden, för att säkerställa att dina intressen skyddas på bästa sätt. > > >

the big idea:

I en bransch blytung av traditioner väljer vi vår egen väg. Övertygade om att ingenting var bättre förr. Förvissade om att juridiken kan göras lättbegripligare. Förpackas trevligare. Betalningsmodeller kan och ska omprövas. Utmanas. Ny teknik är till för att användas. Affärsjuridiken kan och ska därför vara till för människorna och affärerna – inte för juristerna. Så enkel och samtidigt så utmanande är vår stora idé!

Det enda som är helt säkert är att vi inte alltid gör som alla andra. Vi sätter en ära i att ifrågasätta. Pröva nytt. Utmana konventioner. Hitta nya sammanhang, partners och samarbeten. Men samtidigt är vi ödmjuka inför att det är stora ord.

filtrera artiklar:

människorna

möt våra morrisar

se alla

vårt hållbarhets­arbete

Läs mer här > > >