mio-franchisetagare vinner stor tvist i hovrätten

I mars 2018 rasade taket på Mio-varuhuset i Boden in och byggnaden totalförstördes. Varuhuset drevs av Möbellind i Boden AB, en franchisetagare till möbelkedjan Mio. Möbellind anmälde skadan till försäkringsbolaget Gjensidige som kort därefter meddelade att skadan inte var ersättningsbar. Efter en lång domstolsprocess har Svea hovrätt idag meddelat dom och förklarat att takraset omfattas av Möbellinds försäkring.

Den 25 mars 2018 rasade taket på Möbellinds varuhus in på grund av ett konstruktionsfel i byggnaden. Konstruktionsfelet var helt okänt för Möbellinds ägare. Genom raset totalförstördes byggnaden inklusive inredning och möbler. Möbellinds försäkringsbolag Gjensidige beslutade att skadan inte kunde ersättas genom försäkringen eftersom det inte förekommit extrema nederbördsmängder. Möbellind menade dock att skadan skulle omfattas av allriskförsäkringen hos Gjensidige.

I januari 2019 väckte Möbellind talan mot Gjensidige i Stockholms tingsrätt och begärde att domstolen skulle fastställa att händelsen, då taket på varuhuset rasade in, var ersättningsbart genom allriskförsäkringen. Gjensidige motsatte sig Möbellinds yrkande.

Idag har Svea hovrätt meddelat dom i fråga om Möbellinds rätt till försäkringsersättning. Hovrätten har i alla delar accepterat Möbellinds argument om händelseförloppet, orsaken till att varuhuset rasade in och att händelsen ska ersättas enligt allriskförsäkringen. Enligt hovrätten har Möbellind därför rätt till försäkringsersättning enligt allriskförsäkringen.

Genom hovrättens dom klargörs att Möbellind agerat med den omsorg som krävs och att skadan inte i någon rimlig mening var möjlig att förutse. Hovrättens avgörande innebär att Möbellind efter en lång process i domstol får upprättelse och att bolagets ägare nu kan fokusera på att driva och utveckla verksamheten.

Möbellinds styrelseordförande, Peter Löfroth, även en av bolagets huvudägare, kommenterar domen:

”Det känns skönt att äntligen kunna gå vidare. Det har varit en lång process. I en situation där man inte kommer överens är det viktigt med noggranna, pålästa och pedagogiska ombud. Advokaterna på Morris Law har stöttat oss i alla delar av processen på ett mycket bra sätt, vilket utan tvekan bidragit till att vi till slut fått rätt i hovrätten.”

Morris Law har genom Jonas Du Rietz, Christoffer Nystedt och Victoria Kedner biträtt Möbellind i processen mot Gjensidige.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: