1539161174 herobild2 1920x1027

you already deal with it every day

business law:

aktiemarknad

Börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden, kapitalanskaffningar och andra aktiemarknadsrättsligatransaktioner, bolagsstyrning, incitamentsprogram, insiderfrågor och årsstämmor för noterade bolag m.m. På Morris har vi både kompetensen och erfarenheten som krävs för att guida er rätt i börs- och aktiemarknadsrättsligafrågor.
visa mer

morris law biträder modern ekonomi i budet från ecit as

Cuxl5i5qcoqptrfo34f4

infracom group genomför spridningsemission

infracom group genomför spridningsemission

arbetsrätt

Personalansvar, rekryteringar, anställningsavtal, uppsägningar, företagshemlighetsfrågor, diskriminerings- och mångfaldsfrågor, jämställdhetsplaner, rehabiliteringsansvar, synpunkter från Arbetsmiljöverket, fack eller ägare: Arbetsrätten handlar om stora och viktiga ämnen. Ämnen som vi dagligen hanterar med omsorg, empati och integritet. Behöver du stöd i dessa sammanhang, så kan du vara säker på att vi har en erfaren Morris åt dig.
visa mer

bank & finans

Objektfinansiering, projektfinansiering, förvärvsfinansiering och exportfinansiering. Morris bank- och finansgrupp lämnar rådgivning till banker, finansinstitut och låntagare om alla aspekter på bankverksamhet och finansiering i verksamheter till havs, luft och land. Varmt välkommen att kontakta oss!
vi som jobbar med det här > > >

bolagsrätt

Kapitalanskaffningar, nyetableringar, ägarfrågor, bolagsstämmor, styrelsemöten, bolagsbildningar, fusioner, likvidationer, inlösenförfaranden, styrelse- och VD-ansvar, låneförbudsregler, värdeöverföringar och aktieägaravtal. Bolagsrätten är mammas gata för Morris och här trivs vi bäst, tillsammans med dig.
visa mer

ändringar i aktiebolagslagen fr.o.m. 2021

Ssm0z1ereky8fgggqvvk

tillträde på distans – hur funkar det?

tillträde på distans – hur funkar det?

digital årsstämma möjlig även under 2021 – men vad innebär det egentligen?

commercial, IP & tech

Upphovsrätt, varumärken, patent, marknadsföring, företagshemligheter, licensering, intrångsskydd och IP-strategier. Nya medier, kanaler och möjligheter. Immateriella rättigheter har alltid varit centrala i den svenska ekonomin. I en allt mer konkurrensutsatt, global och webbaserad miljö har även vikten av att skydda sina innovationer och dess värden ökat. På Morris sätter vi en ära i att förstå våra klienters värld och deras specifika utmaningar. Först då kan vi nämligen göra vårt jobb på bästa sätt. En Morris älskar utveckling och vill vara en del av den, inte bromsa den!
visa mer

morris law är med när vogue kommer till skandinavien

Oywceotmq3qaetsgncoe

hallå it-leverantör! har du koll på de utökade tillgänglighetskraven?

hallå it-leverantör! har du koll på de utökade tillgänglighetskraven?

vad gäller egentligen för cbd-oljan i sverige?

compliance & interna ut­redningar

Regelefterlevnad, hantering av styrelse och vd, bedrägeri, antikorruption, handelssanktioner, exportkontroll och interna utredningar. Compliance-frågorna kan ibland låta som hämtade ur en rafflande thriller, men är i realiteten oftast torr, men ack så viktig, formalia. Oavsett vilket behöver du en kompetent och trygg partner vid din sida. En Morris.
visa mer

nytt hopp för skydd av företagshemligheter

entreprenad & fastighet

Fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling, entreprenad och infrastruktur, kommersiell hyresrätt, fastighetsförvaltning och andra fastighetsrättsliga ärenden liksom tvister inom dessa områden. Morris är er strategiska rådgivare och samarbetspartner i fastighetsbranschen. Vi vet precis vad som gäller och finns här för att hjälpa dig i allt från löpande frågor till komplexa projekt.
visa mer

i am home utvecklar 189 bostäder åt heimstaden

Tnhiqlsxlvuylwfladxk

estea omsorgsfastigheter förvärvar fastighetsbestånd i södra och mellersta sverige

amveni säljer projektfastighet för lss-boende i stenungsund

företags­överlåtelser

Köp och sälj: värdepapper, fysiska och immateriella tillgångar. Köpe- och tilläggsköpeskillingar. Garantier, åtaganden, borgensåtaganden, M&A-försäkringar. Aktieöverlåtelse-, inkråmsöverlåtelse-, pantsättnings- och joint venture-avtal. Morris team har inte bara gedigen erfarenhet av företagsöverlåtelser – vi älskar det vi gör och vet att det märks. Vi hjälper lika gärna mogna start-ups som mellanstora eller stora bolag, entreprenörer och riskkapitalister. Med förhandlingar, projektledning, strategi och planering. Alltid lösningsorienterat - gärna med digitala verktyg - modernt, effektivt och oftast väldigt trevligt.
visa mer

morris law har biträtt säljarna vid techsteps förvärv av econnectivity

Wmyqaxkwrgwulilodbnb

nya regler för företagsöverlåtelser med säkerhetskänslig verksamhet

nya regler för företagsöverlåtelser med säkerhetskänslig verksamhet

keller & kalmbach förvärvar fameco ab

försäkring

Företagsförsäkring, granskning och tolkning av försäkringsvillkor, krav på försäkringsersättning, ombud i försäkringstvister, biträde i regulatoriska frågor för svenska och internationella försäkringsbolag och kontakter med Finansinspektionen. Våra kunder är företag i en lång rad branscher i hela Sverige och över hela världen. Problem, olyckor och krav kan drabba alla. Men alla behöver inte drabbas lika hårt.
vi som jobbar med det här > > >

insolvens & om­struktureringar

Betalningsproblem, insolvens, omorganisationer, omstruktureringar, återvinning, separationsrätt. Proaktivitet, support och fokus för att hitta lösningar för er även i ekonomiskt kritiska lägen. Det gör vi bäst när vi arbetar tillsammans och samlar våra krafter av olika kompetenser inom insolvens, arbetsrätt, finansiering, fastighet- och hyresrätt, transport, immaterialrätt, kommersiella avtal, bolagsrätt, M&A, skatt, offentlig upphandling och tvist. Tillsammans är vi kreativa och starka!
vi som jobbar med det här > > >

kommers­iella avtal

Inköps- och tillverkningsavtal, användarvillkor, franchise-, agent- och återförsäljaravtal, utvecklings- och underhållsavtal. Standardiserade, industrispecifika eller individuella. Kommersiell verksamhet, på nationell eller internationell nivå, är en djungel av avtal. På Morris granskar, förhandlar och upprättar vi alla avtal du behöver i din löpande verksamhet. Det är det vi är bäst på. Allt medan du ägnar dig åt det du kan bäst.
visa mer

morris law ♡ dreamhack

Yfdxi2yy4poiq9lpj5bx

transmedica a/s och spenshult ab i etableringsprocess

sveriges modernaste advokater laddar för nya techaffärer

toksuccé för vår blockchain-weekend

konkurrensrätt

Konkurrensrätten är ett naturligt inslag i den allmänna affärsjuridiken. Företagsförvärv eller andra typer av kommersiella avtal eller frågeställningar kan kräva rättslig granskning för att identifiera konkurrensrättsliga problem. T.ex. förbuden mot konkurrensbegränsande samverkan, missbruk av dominerande ställning, statligt stöd samt frågeställningar i förhållande till offentlig verksamhet.
vi som jobbar med det här > > >

miljörätt

Tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet (däribland vindkraft och vattenkraft), tillsynsfrågor, dispensfrågor kopplat till områdesskydd och artskydd, ansvar för förorenad mark samt miljöskadestånd. En Morris finns där för dig i allt från ombud i stora tillståndsprojekt till rådgivning i den dagliga driften.
vi som jobbar med det här > > >

offentlig upphandling

Varor, tjänster, tröskelvärden, EG-direktiv, likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitetsprincipen och ömsesidighet. Offentlig upphandling kan vid en första anblick verka både komplex och svårgreppbar. Men med en Morris vid din sida är offentlig upphandling faktiskt allt annat är svårt. Vi har dessutom spännande paketlösningar som är mycket konkurrenskraftiga, både ekonomiskt och resultatmässigt.
visa mer

effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Whev8u40giipikku7jnt

strategisk prissättning och onormalt låga anbud

utökade möjligheter att ändra i upphandlingsdokument

shipping, offshore och transport

Internationell handel, kommersiella avtal, remburser, tullfrågor, finansiering, transporter, transaktioner, logistiklösningar, försäkringar, fraktavtal och sanktionsärenden. I vår globaliserade värld är daglig handel med andra länder lika nödvändigt som självklart. Maximera dina möjligheter och minimera riskerna genom att teama upp med en juridiskt kunnig partner. En Morris som ger dig snabba svar och trygg handledning inom alla aspekter av internationell handel. Dessutom kommer ni ha riktigt trevligt under tiden.
visa mer

princess yachts west sweden förvärvar dansk bådcenter ii aps

Auhlyjeggontztnrfytw

jörgen sköld förordnad expert

jörgen sköld förordnad expert

skatter

Försäljningar, förvärv, investeringar, utdelningar, generationsskifte, utlands- eller hemflytt, strukturering och rådgivning för företag eller privatpersoner. Snart sagt alla transaktioner får skatteeffekter. Vi har både kompetensen och erfarenheten att hjälpa dig eller ditt företag att hitta rätt i djungeln av skattelagstiftning. En Morris vet samtidigt att det finns mer än skatteaspekter att ta hänsyn till. Att exempelvis flytta ut från Sverige eller lämna över företaget till barnen handlar också om helt andra, betydligt mjukare värden. Här finns ingen lag att följa, men vi har koll och diskuterar mer än gärna även dessa frågor.
vi som jobbar med det här > > >

tviste­r

Tvister, stämningar, medlingar, förlikningar, rättssalar, domare. Allt det där som vi så ofta förknippar med juridik. Just det där vi alla försöker undvika. Men tvisternas historia är tyvärr lika lång som mänsklighetens. Och ibland är de oundvikliga. När du hamnar där är det en Morris du vill ha vid din sida. Någon med erfarenhet från avtals-, hyres-, ägar-, investerartvister, såväl som garantibrott och försäkringsskydd. Därmed har vi kompetensen att hitta lösningar och empatin att förstå hur en tvist påverkar de inblandade.
visa mer

morris law avslutar stort entreprenadmål

1588576721 linkedin restau

morris framgångsrika som ombud för krögarpar i hyrestvist

morris framgångsrika som ombud för krögarpar i hyrestvist

framgång för morris klienter i tvist om företagshemligheter