You already deal with it every day.

business law:

När något ska köpas. Eller säljas. När någon vill ha för mycket betalt. Eller någon vill betala för lite. Någon ska anställas eller avskedas. När ni blivit osams. Eller kommit överens. När skatt ska betalas. Eller hanteras. Ett företag ska bildas. Eller upplösas. En last ska säljas. Förflyttas. Försäkras. Och förtullas. Så snart det görs affärer behövs också juridiken. Våra dagar handlar därför om aktier. Om fastigheter. Om fartyg. Men mest av allt handlar de om människor, samtal och förhandlingar. För juridiken är till för dig. För att affärer och relationer ska funka så smidigt som möjligt. Men också för att de tvister som oundvikligen uppstår ibland ska redas ut på bästa sätt.