1629871541 hochristina

in the spotlight

christina
rydell ahlström

"Christina brinner för hållbarhet och förnybar energi. Hon har många års erfarenhet som advokat och är specialiserad inom miljörätt och plan- och byggfrågor. Christina biträder dagligen kunder i bl.a. tillståndsprocesser, tillsynsärenden avseende ansvar för förorenad mark, frågor kopplade till exploatering och företagsöverlåtelser samt rådgivning i diverse olika andra miljörättsliga frågeställningar."