1623160933 jenny

in the spotlight

jenny
sahlsten

"På Morris står hållbarhetsarbetet ständigt i fokus och vi har höga ambitioner om att utvecklas och bli ännu bättre när det kommer till frågor som rör våra gemensamma resurser, vår planet och våra medarbetare. Därför är det så kul att vi under våren 2021 påbörjade ett samarbete med Pure Act. Tillsammans bygger vi en hållbarhetsstrategi som ska leda till en certifiering inom hållbarhet."
Admin Manager/Sustainability Manager Tel: +46 768 35 14 77 E-post: jenny.sahlsten@morrislaw.se