henrik
almström

⟨ tillbaka

ring mig om

Compliancefrågor med fokus på dataskydd och GDPR. Kommersialisering och skydd av immateriella tillgångar och IT. Konkurrensrätt.

livet före Morris

Advokatfirman Delphi, Göteborg
Sida, Johannesburg
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg

visste du att

Efter omfattande resor och två års utvecklingsarbete i Johannesburg har Henrik lämnat kvar en bit av sitt hjärta i Afrika och fångar varje chans till besök – for business or pleasure.
Henrik Almström Specialist Counsel, Advokat henrik.almstrom@morrislaw.se +46 738 26 47 75
LinkedIn

visma förvärvar vklass

Morris har biträtt säljarna gentemot Visma vid överlåtelse av majoriteten av aktierna i Vklass. Visma har som ett led i transaktionen rätt att förvärva samtliga aktier i Vklass. Vklass driver verksamhet med Sveriges mest använda plattform för skolan med anpassade funktioner för respektive skolform. Vklass grundades i Stockholm år 2007. Redan från början var drivkraften... > > >

novier tar internationellt uppdrag inom förvaltning och uthyrning

Hamburgbaserade Union Investment har efter upphandling i konkurrens valt Novier som sin nya samarbetspartner. Uppdraget avser totalförvaltning och uthyrning av Union Investments svenska kontorsfastighetsportfölj bestående av 5 fastigheter med ett marknadsvärde om ca 670 miljoner euro. Union Investment är ett ledande internationellt fastighetsinvestmentbolag som specialiserat sig på öppna fastighetsfonder för privata och institutionella investerare. Union... > > >