är det ens lagligt att spela in telefonsamtal?

Frågan som många vill ha svar på: "Är det ens lagligt att spela in telefonsamtal?"

Ja, det är ofta lagligt att spela in ett telefonsamtal. Som huvudregel måste det dock vara frivilligt, vilket innebär att den som spelas in måste få information i förväg och få möjligheten att neka inspelning.

Ett kundtjänstsamtal kan exempelvis spelas in om man informerar i förväg, medan en hemlig avlyssning i stort sett aldrig är tillåten. Oftast är det arbetsgivaren till den som spelar in som är ansvarig för att en inspelning är tillåten. En otillåten inspelning kan medföra att arbetsgivaren blir skyldig att betala skadestånd eller potentiellt mycket omfattande sanktionsavgifter.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: