1623076062 rectangle

Make stämman run smoothly

vårt hållbarhets­arbete

Vårt hållbarhetsarbete står ständigt i fokus. Vi har höga ambitioner när det kommer till att värna om våra gemensamma resurser, vår planet och våra medarbetare.

Vi agerar i en bransch som utifrån många aspekter är konservativ och homogen. Inom branschen verkar beslutsfattare och branschkollegor med snarlik bakgrund och identisk utbildning. Vår resa för att åstadkomma förändring började med att erkänna dessa inneboende snedvridningar och att alla branschdeltagare, inklusive Morris, har mycket arbete framför sig. Vi är inte klara, och vi kommer aldrig att betrakta oss som klara med detta arbete.

Med målet att ständigt utvecklas och bli ännu bättre har vi under våren 2021 påbörjat ett samarbete med Pure Act kring hållbarhet. Tillsammans bygger vi en hållbarhetsstrategi som ska leda till en certifiering inom hållbarhet.

hållbarhetsmål

morris identifierade mål är:

hållbarhets­rapporten

2021 var året då vi skrev vår första hållbarhetsrapport. Det var då vi insåg att vi redan har flera bitar på plats, att vi faktiskt är ganska bra. Det var också året då vi insåg att vi i har en hel del arbete framför oss. För att komma ikapp och för att hamna i topp. Vi har under året arbetat extra med frågor kring mångfald, inkludering och jämställdhet. Det är ett arbete som vi kommer fokusera på framåt och under kommande år. Vår resa för att åstadkomma förändring började med att erkänna inneboende snedvridningar och att alla branschdeltagare, inklusive Morris, har mycket arbete framför sig. Vi är inte i mål, och vi kommer aldrig att betrakta oss som klara med detta arbete.

mer än en policy

vill du veta mer?