for a better tomorrow

vårt hållbarhets­arbete

Vårt hållbarhetsarbete står ständigt i fokus. Vi har höga ambitioner när det kommer till att värna om våra gemensamma resurser, vår planet och våra medarbetare.

Vi agerar i en bransch som utifrån många aspekter är konservativ och homogen. Inom branschen verkar beslutsfattare och branschkollegor med snarlik bakgrund och identisk utbildning. Vår resa för att åstadkomma förändring började med att erkänna dessa inneboende snedvridningar och att alla branschdeltagare, inklusive Morris, har mycket arbete framför sig. Vi är inte klara, och vi kommer aldrig att betrakta oss som klara med detta arbete.

Med målet att ständigt utvecklas och bli ännu bättre har vi under våren 2021 påbörjat ett samarbete med Pure Act kring hållbarhet. Tillsammans bygger vi en hållbarhetsstrategi som ska leda till en certifiering inom hållbarhet.

hållbarhets­rapporten

2021 var året då vi skrev vår första hållbarhetsrapport. Det var då vi insåg att vi redan har flera bitar på plats, att vi faktiskt är ganska bra. Det var också året då vi insåg att vi i har en hel del arbete framför oss. För att komma ikapp och för att hamna i topp. Vi har under året arbetat extra med frågor kring mångfald, inkludering och jämställdhet. Det är ett arbete som vi kommer fokusera på framåt och under kommande år. Vår resa för att åstadkomma förändring började med att erkänna inneboende snedvridningar och att alla branschdeltagare, inklusive Morris, har mycket arbete framför sig. Vi är inte i mål, och vi kommer aldrig att betrakta oss som klara med detta arbete.

mer än en policy

Att arbeta med hållbarhet är för oss på Morris mer än att bara sätta en policy.

Alla delar av vår organisation, även våra klienter, måste aktivt arbeta mot samma mål och dela vår vision. Ett exempel på vårt aktiva arbete är vårt långvariga samarbete med mångfaldsorganisationen och mentorprogrammet Mitt Liv. Genom denna organisation har många av våra medarbetare, juniora som seniora, engagerat sig som mentorer till akademiker med utländsk bakgrund, och väglett dem in på den svenska arbetsmarknaden.

Samarbetet och mentorskapet är minst lika mycket ett mentorskap för oss och våra medarbetare. Det vidgar våra vyer och ger oss de färdigheter vi behöver för att identifiera och aktivt jobba med de problem som finns inom vår bransch. Vi har även tillsammans med Mitt Liv etablerat ett branschnätverk inom HR där vi arrangerar seminarier och utbildningar avseende mångfald, antidiskriminering och organisationsutveckling.

Vi vill vända jämställdhet och jämlikhet till en konkurrensfördel. Inte ett lagkrav som enbart ska följas.

Positivt momentum

Vi ser ett positivt momentum i vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet. Tre år i rad har vi blivit utnämnda till ”Sveriges modernaste advokatbyrå” i branschstudien Årets Advokatbyrå. Vi har även tilldelats utnämningen ”Sveriges mest hållbara advokatbyrå” där klienter fått utvärdera branschaktörer utifrån kriterierna hållbar utveckling, samhällsansvar, jämställdhet, mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.

Priser och utnämningar är trevliga att få, men vi har mycket arbete kvar. En av de viktigaste ingredienserna till vårt positiva momentum är att vi lyckats skapa en inkluderande och öppen arbetskultur. Alla i vår organisation är lika viktiga, oavsett senioritet och titel. Vi har en VD som inte är delägare och som kommer med erfarenheter från en annan bransch. Vi är en av få advokatbyråer som har en styrelserepresentant som inte är delägare; en av våra biträdande jurister är ordinarie ledamot. De viktiga besluten är inte enbart en angelägenhet för våra delägare.

Jämställdhet och föräldraskap

Vi har insett att en inkluderande arbetsplats måste innefatta en arbetsplats där föräldraskap kan kombineras med arbete och delägarskap. Vi erbjuder våra anställda extra ersättning vid föräldraledighet. Än mer viktigt är att föregå med gott exempel. Att kunna gå ner i arbetstid under delar av ens föräldraskap är något som är självklart för oss. Vi har både män och kvinnor som tagit det beslutet och det stöttar vi fullt ut.

Morris Climate Code

Målet är att vi aktivt ska agera förebild för advokatbranschen på många plan, inte minst gällande klimat och miljö, såväl i det utåtriktade arbetet som i den interna verksamheten. Det går hand-i-hand med Morris värdegrund. Våra fokusområden innefattar bl.a.:

Transporter

Vår ambition ska vara att resa smartare. Målet är att minska utsläpp av växthusgaser (främst av koldioxid).

Energi

Vi ska spara på vår energiförbrukning med exempelvis genomtänkta autoinställningar på elektronik samt el- och varmvattenanvändning. Vi ska även kommunicera våra klimatambitioner genom att uppmuntra våra hyresvärdar att se över energieffektiviteten i lokalerna och förbättra denna.

Mat och dryck

Mat och dryck som vi beställer och bjuder på i samband med seminarier, konferenser och interna/externa möten ska som utgångspunkt vara närproducerad och vegetarisk. Vid inköp av mat, frukt och kaffe ska produkterna vara MSC-, ASC- eller KRAV-certifierade.

Avfall och förbrukning

Vårt avfall ska minskas och i största möjliga utsträckning sorteras och återvinnas.