compliance & governance services

morris hanterar

Compliance är idag en central utmaning för alla företag. Samtidigt som tekniska framsteg skapar affärsmöjligheter blir utmaningarna alltmer komplexa. Personuppgifter, betalningar, informationssäkerhet, anti-korruption och hållbarhet är alla nyckelfaktorer för affärsframgång – och samtidigt compliance-risker som behöver hanteras. Morris Law har omfattande erfarenhet av att både identifiera utmaningarna och fullfölja hela vägen till säkerställd compliance. Med en förståelse för myndigheternas agerande och en passion för att hitta användbara lösningar i komplexa regelverk kan vi erbjuda den bästa strategiska rådgivningen, riskbedömningar och utredningar, samt implementering och utbildning kring nya regelverk. När de preventiva åtgärderna inte räckt till finns vi där för att snabbt hantera incidenter och minska konsekvenser för alla inblandade parter.

Tyvärr hittades inga resultat.

människorna

inom compliance & governance services