företags­överlåtelser

morris hanterar

Köp och sälj: värdepapper, fysiska och immateriella tillgångar. Köpe- och tilläggsköpeskillingar. Garantier, åtaganden, borgensåtaganden, M&A-försäkringar. Aktieöverlåtelse-, inkråmsöverlåtelse-, pantsättnings- och joint venture-avtal. Morris team har inte bara gedigen erfarenhet av företagsöverlåtelser – vi älskar det vi gör och vet att det märks. Vi hjälper lika gärna mogna start-ups som mellanstora eller stora bolag, entreprenörer och riskkapitalister. Med förhandlingar, projektledning, strategi och planering. Alltid lösningsorienterat – gärna med digitala verktyg – modernt, effektivt och oftast väldigt trevligt.

människorna

inom företags­överlåtelser