martin
prager

⟨ tillbaka

ring mig om

Frågor rörande företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt och ägarfrågor samt genomförande av interna utredningar och särskilda granskningar.

livet före Morris

Hamilton Advokatbyrå, Setterwalls, Freshfields, Stockholms tingsrätt och Gernandt & Danielsson.

visste du att

Martin älskar sport, både att titta och leka själv. Och så är han en rätt skaplig kock (med smal men onyttig repertoar som kan neutralisera en hel del träning).

collaboration art genomför fyra förvärv

Morris Law legal rådgivare till Collaboration Art när de påbörjar resan mot en konsoliderad marknad för performance marketing > > >

ändringar i aktiebolagslagen fr.o.m. 2021

Nya regler om särskild granskare, minoritetsrevisor, inlösenförfarande och överkursfonder för aktiebolag > > >