kommers­iella avtal

morris hanterar

Inköps-, leverans- och tillverkningsavtal, användarvillkor och konsumentvillkor, distributions-, franchise-, agent- och återförsäljaravtal, utvecklings- och underhållsavtal. Sekretessavtal, samarbetsavtal och konsultavtal. Standardiserade, industrispecifika eller individuella. Kommersiell verksamhet, på nationell eller internationell nivå, är en djungel av avtal. På Morris granskar, förhandlar och upprättar vi alla avtal du behöver i din löpande verksamhet. Det är det vi är bäst på. Allt medan du ägnar dig åt det du kan bäst.

människorna

inom kommers­iella avtal