emma
bernhardsson

⟨ tillbaka

ring mig om

Frågor relaterade till transporträtt, försäkringsrätt och allmänna affärsjuridiska frågor

livet före Morris

Stockholm Universitet, Göteborgs Universitet

visste du att

Det är vintern som gäller. Vassa kanter mot nypistat eller midjedjup lössnö spelar ingen roll så länge skidspetsarna pekar neråt. Är en äkta skidfantast som även är utbildad skidlärare. Julen är dessutom årets favorithögtid.
Emma Bernhardsson Associate emma.bernhardsson@morrislaw.se +46 702 49 45 61
LinkedIn

global sanktionsregim till skydd för mänskliga rättigheter

Europeiska unionens råd antog i december 2020 Rådets förordning (EU) 2020/1998 av den 7 december 2020 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna (”Sanktionsförordningen”). > > >

taxonomiförordningen – för en hållbar utveckling

För att bidra till hållbar utveckling och nå de uppställda målen i Parisavtalet har EU lanserat en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med nya och uppdaterade regelverk. Regelverket ställer krav på att hållbarhet ska beaktas i större utsträckning och har som syfte att skapa enhetliga klassificeringar och ökad transparens så att kapital styrs mot mer hållbara alternativ. > > >