niclas
lindblad

⟨ tillbaka

ring mig om

Frågor om skydd och kommersialisering av IP-rättigheter, marknadsföring, konsumenträtt, kommersiella avtal och tvistelösning.

livet före Morris

Magnusson Advokatbyrå, Advokatfirman MarLaw (Uppsatspraktik), Hovrätten för Nedre Norrland (Sommarnotarie), Maastricht University (Erasmus), Uppsala Universitet (LL.M.)

visste du att

Topptursentusiast som tidigare levde efter devisen “Mer klös hälen lös”. Påstås vara en av få som faktiskt försökt maxa antalet höjdmeter på fjällkarta W51.
Niclas Lindblad Senior Associate, Advokat niclas.lindblad@morrislaw.se +46 735 45 82 12
LinkedIn

skiljeklausul i gammalt ramavtal stoppar domstolsprocess

Högsta domstolen har i ett avgörande som fått namnet ”Husqvarnas skiljeavtal” förtydligat att en skiljeklausul i ett ramavtal utgjort hinder för att pröva en tvist om leveranser i allmän domstol som uppstod långt senare. Genom avgörandet understryker HD att möjligheten att tillämpa skiljeavtal mellan kommersiella parter är vidsträckt. HD klargör också att en hänvisning till... > > >

framgång för morris klienter i tvist om företagshemligheter

I förra veckan kom en dom från Arbetsdomstolen i ett mål som pågått sedan 2015 rörande påstådda brott mot lagen om företagshemligheter. Morris tog genom Dan Bullarbo och Erik Karlsson över som ombud för två av de åtta svarandeparterna med bara tre månader kvar till huvudförhandling i AD. > > >