framgång för morris klienter i tvist om företagshemligheter

I förra veckan kom en dom från Arbetsdomstolen i ett mål som pågått sedan 2015 rörande påstådda brott mot lagen om företagshemligheter. Morris tog genom Dan Bullarbo och Erik Karlsson över som ombud för två av de åtta svarandeparterna med bara tre månader kvar till huvudförhandling i AD. Då hade de tidigare ombuden just hoppat av sitt uppdrag. Med hänsyn till mängden material och den korta tidsfristen var utgångsläget minst sagt utmanande.

Utgången för de svarande som Morris företrädde blev dock klart positiv. Våra klienter ansågs i huvudsak vinnande och vann därmed också den avgörande frågan om fördelning av rättegångskostnaderna. Detta innebar dels en rätt till ersättning med en miljon respektive två miljoner kronor och dels en befrielse från att ersätta kärandens betydligt högre rättegångskostnader. Totalt för alla parter uppgick de yrkade kostnaderna i målet till cirka 18 miljoner kronor vilket visar hur omfattande och komplicerade denna typ av mål kan bli.

Morris har en särskild spetskompetens inom företagshemlighetsmål och har under året varit ombud för såväl kärande som svarande i flera större tvister. Vi hjälper även bolag att vidta proaktiva åtgärder för att förebygga denna typ av händelser. Vill ni veta mer? Hör gärna av er till någon av Martin Vildhede, Dan Bullarbo, Erik Karlsson eller Niclas Lindblad.

Läs domen i sin helhet här

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: