1537195888 martin v

martin vildhede

⟨ tillbaka

ring mig om

Frågor om arbetsrätt och pensioner, innefattande uppsägningar/avsked, fackliga förhandlingar, anställningsavtal och policys, företagshemlighetsfrågor, verksamhetsövergångar, tvistlösning och arbetsmiljöfrågor.

Offentlig upphandling, med fokus på att ge råd åt leverantörer i alla skeden av upphandlingsprocessen, inkluderande överprövningar och skadeståndsmål.

livet innan Morris

Setterwalls Advokatbyrå, Gowling WLG (secondment), Bolagsjurist på Partnerinvest, Göteborgs Universitet, The Chinese University of Hong Kong.

visste du att

Martin är en före detta datanörd som tidigare drev ett IT bolag.

Hqunewuqcb6l3lgeuw58

yellow brand protection förvärvas av corsearch

yellow brand protection förvärvas av corsearch

klausul om förbud mot värvning av kunder var skälig

nytt från hd om uppsägningstid för återförsäljaravtal