rcl förvärvar sefina svensk pantbelåning aktiebolag och helsingin pantti-osakeyhtiö

Morris Law har agerat legal rådgivare till RCL i samband med förvärvet av Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag och Helsingin Pantti-Osakeyhtiö


RCL Holding AB har genom ett helägt dotterbolag förvärvat samtliga aktier i Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag och Helsingin Pantti-Osakeyhtiö från Aurajoki Nordic Group Oy.

Sefina är den största pantbanken i Norden och etablerades kring 1884. Sefina har idag omkring 95 anställda med 20 driftställen runt om i Sverige. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Helsingin Pantti-Osakeyhtiö etablerades 1882 och är den största pantbanken i Finland. Helsingin Pantti-Osakeyhtiö har 12 driftställen i sju olika städer och bedriver även verksamhet online.

RCL Holding AB är ett svenskt privatägt investeringsföretag. RCL:s affärsidé är att skapa värde genom ett långsiktigt ägande i bolag som befinner sig i utvecklingsfasen.

Morris Laws team bestod främst av Racine Ashjari, Gustav Thorslund, Therese Andersson, Stefan Rakovic, Ana Ferreira Rodrigues, Martin Vildhede, Karin Odkrans, Henrik Almström, Kevin St. Hill och Linn Engdahl. Castrén & Snellman Attorneys Ltd har engagerats som lokalt ombud i Finland under processen.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: