aktiemarknad

morris hanterar

Börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden, kapitalanskaffningar och andra aktiemarknadsrättsligatransaktioner, bolagsstyrning, incitamentsprogram, insiderfrågor och årsstämmor för noterade bolag m.m. På Morris har vi både kompetensen och erfarenheten som krävs för att guida er rätt i börs- och aktiemarknadsrättsligafrågor.

intresserad? kontakta oss

Namn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

människorna

inom aktiemarknad