infracom group genomför spridningsemission

Morris Law har agerat legal rådgivare till InfraCom Group AB (publ) i samband med bolagets spridningsemission för vilken anmälningsperioden avslutades den 20 juni 2019.

Det Göteborgsbaserade bolaget InfraCom Groups vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. 

Intresset har varit stort och spridningsemissionen är kraftigt övertecknad, motsvarande cirka 183 procent av det erbjudna antalet aktier. Spridningsemissionen omfattade 1 900 000 nya aktier vilka alla har tecknats till en teckningskurs som har fastställts till 10,76 kronor per aktie. Genom spridningsemissionen väntas bolaget få in cirka 20,4 miljoner kronor samt omkring 1 900 nya aktieägare.

Avanza Bank har varit finansiell rådgivare samt emissionsinstitut åt InfraCom Group i samband med spridningsemissionen.

För vidare information, läs InfraCom Groups pressmeddelande här.

Morris Laws projektgrupp har bestått av Racine Ashjari, Gustav Thorslund och Anders Eriksson.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: