morris law biträdde flexqube vid notering på first north

Framgångarna fortsätter för Sveriges modernaste advokatbyrå, senast som rådgivare till FlexQube AB (publ) i samband med bolagets notering vid Nasdaq First North Stockholm där aktien börjar handlas torsdag 14 december.

-Uppdraget har varit en perfekt matchning mellan vårt entreprenörsperspektiv och kundens innovationskraft, konstaterar Martin Taranger, VD för Morris Law.

Den snabba förändringstakten inom industrin ställer krav på nya teknologier och effektivare materialhantering. FlexQube designar och tillverkar vagnar för materialhantering som med hjälp av modulära byggblock ersätter konventionella svetsade lösningar. Bolaget agerar på en global marknad med kunder inom tillverkning, lager och distribution. Ett aktuellt exempel är Volvo Cars som nyligen beställde över 1000 materialhanteringsvagnar till sin nya fabrik i South Carolina.

-Vi valde Morris Law baserat på snabbhet, anpassningsbarhet och kompetens. Vi är mycket nöjda med hur man löste de utmaningar som alltid uppstår i samband med en notering,
förklarar Christian Thiel, CFO för FlexQube.

Genom noteringen väntas bolaget få in cirka 40 miljoner kronor. Intresset har varit så stort att emissionen är kraftigt övertecknad. Didner & Gerge förvärvade i egenskap av
ankarinvesterare och inom ramen för erbjudandet totalt 24,1 % av aktierna i erbjudandet. Avanza Bank AB (publ) har varit finansiell rådgivare och Certified Adviser.

-Morris Law var mycket bra – snabbfotade, god kvalitet och behagliga att jobba med, säger Jonas Björkman, chef för Corporate Finance på Avanza Bank AB (publ).

Morris Laws projektgrupp har bestått av Stina Hellberg, Anders Eriksson, Hampus Wikerstål, Carl Friberg och Racine Ashjari.  

FlexQube AB (publ) övertecknades kraftigt
FlexQube noteras på Nasdaq First North!

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: