arc aroma pure genomför företrädesemission

Morris Law har biträtt Arc Arcoma Pure, vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier, vid företrädesemission för vilken teckningsperioden avslutades den 2 april 2019.

Intresset för företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev företrädesemissionen övertecknad med cirka 10 procent. För att tillgodose överteckningen beslutade styrelsen för Arc Aroma Pure att utnyttja en s.k. övertilldelningsoption. Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen kommer Arc Aroma Pure sammanlagt att emittera 1 760 857 nya aktier av serie B och tillföras cirka 42 miljoner kronor.

Lundabaserade Arc Aroma Pure utvecklar och marknadsför en patenterad CEPT® -plattform till den globala marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen utgör ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer.

Erik Penser Bank AB har varit finansiella rådgivare åt Arc Arcoma Pure.

Morris Laws projektgrupp har främst bestått av Anders Eriksson, Gustav Thorslund, Per Granström och Carl Friberg.

För mer information, läs Arc Arcoma Pures pressmeddelande här.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: