olof
myhrman

⟨ tillbaka

ring mig om

Företagsförvärv och överlåtelser (M&A), Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt och distributionsrätt. Olof har bred erfarenhet från olika branscher, särskilt från Life Science, Fordonsindustrin, tech-bolag och sportbranschen

livet före Morris

Advokatfirman Delphi, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Stockholms Universitet och Kungl. Sjökrigsskolan

visste du att

Olof har stort intresse i många skiftande områden; internationella relationer och kulturer, historia, mode, konst och idrott. Olof har tidigare varit styrelseledamot i IFK Göteborg.

ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Den 1 december 2023 gäller en ny lag i Sverige, den s.k. FDI-lagen, som syftar till att hindra utländska direktinvesteringar i svensk skyddsvärd verksamhet som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet, allmän ordning eller allmän säkerhet. I korthet innebär lagen att investeringar som görs i vissa typer av verksamheter måste anmälas och godkännas av Inspektionen... > > >

visma förvärvar vklass

Morris har biträtt säljarna gentemot Visma vid överlåtelse av majoriteten av aktierna i Vklass. Visma har som ett led i transaktionen rätt att förvärva samtliga aktier i Vklass. Vklass driver verksamhet med Sveriges mest använda plattform för skolan med anpassade funktioner för respektive skolform. Vklass grundades i Stockholm år 2007. Redan från början var drivkraften... > > >