visma förvärvar vklass

Morris har biträtt säljarna gentemot Visma vid överlåtelse av majoriteten av aktierna i Vklass. Visma har som ett led i transaktionen rätt att förvärva samtliga aktier i Vklass.

Vklass driver verksamhet med Sveriges mest använda plattform för skolan med anpassade funktioner för respektive skolform. Vklass grundades i Stockholm år 2007. Redan från början var drivkraften att med digitala verktyg utveckla skolprocesser för elever och lärare och genom detta skapa mer tid för lärande i skolan. Syftet var att etablera en social lärplattform som också underlättar kommunikationen med hemmet.

Visma är en ledande leverantör inom affärskritisk programvara till företag och organisationer av alla storlekar. Visma har verksamhet i flera länder, bland annat Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Morris team har i huvudsak bestått av Olof Myhrman och Emelie Sparredal (M&A), Henrik Almström (GDPR) och Jonas Toll (IT). Clearwater, genom Mattias Nilsson, Henrik Jacobsson och Joel Ejdesjö har varit M&A-rådgivare, åt säljarna.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: