per
nylander

⟨ tillbaka

ring mig om

Bolagsrätt och M&A

livet före Morris

Juristexamen vid Göteborgs Universitet

visste du att

I över 23 år har Per dedikerat sitt liv till att spela fotboll. Till slut insåg han att han inte kommer att bli fotbollsproffs, varken i England, Spanien eller Italien, så skorna lades på hyllan. Självklart var det tränarens fel att drömmen inte uppfylldes.
Per Nylander Senior Associate, Advokat +46 738 31 91 44
LinkedIn E-post

ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Den 1 december 2023 gäller en ny lag i Sverige, den s.k. FDI-lagen, som syftar till att hindra utländska direktinvesteringar i svensk skyddsvärd verksamhet som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet, allmän ordning eller allmän säkerhet. I korthet innebär lagen att investeringar som görs i vissa typer av verksamheter måste anmälas och godkännas av Inspektionen... > > >

tillmobil och retune skapar nytt bolag inom it och telekom

Morris Law har varit legal rådgivare till säljarna av Tillmobil i Norden AB i samband med Tillmobils samgående med Retune Holding AB under ett gemensamt ägt bolag tillsammans med majoritetsaktieägaren Sobro. > > >