novier tar internationellt uppdrag inom förvaltning och uthyrning

Hamburgbaserade Union Investment har efter upphandling i konkurrens valt Novier som sin nya samarbetspartner. Uppdraget avser totalförvaltning och uthyrning av Union Investments svenska kontorsfastighetsportfölj bestående av 5 fastigheter med ett marknadsvärde om ca 670 miljoner euro.

Union Investment är ett ledande internationellt fastighetsinvestmentbolag som specialiserat sig på öppna fastighetsfonder för privata och institutionella investerare. Union Investment har tillgångar under förvaltning på cirka 54 miljarder euro i sina öppna fastighetsfonder, specialiserade fonder och andra service- och samlade mandat.

Novier är en helhetsrådgivare inom fastigheter och tillhandahåller tjänster inom värdering, transaktion, uthyrningsrådgivning, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Novier är verksamma över hela Sverige och arbetar inom samtliga fastighetssegment.

Mer information om affären hittar du här.

Morris Law har varit Noviers juridiska rådgivare i samband med ingåendet av avtalen med Union Investment. Morris Laws team bestod främst av Christoffer Nystedt, Kevin St. Hill, Henrik Almström och Gabriella Katz.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: