christoffer
nystedt

⟨ tillbaka

ring mig om

Frågor angående såväl entreprenad- och fastighetsrätt som tvistlösning i allmänhet.

livet före Morris

Foyen Advokatfirma, Advokatbyrån Kaiding, Umeå Universitet

visste du att

Christoffer är praktiskt taget beroende av att resa och älskar att utforska nya destinationer. Som barn var han rädd för att flyga. Numera bekymrar han sig mest om hur det går för favoritfotbollslaget från London.
Christoffer Nystedt Senior Associate, Advokat +46 738 26 47 11
LinkedIn E-post

fler vägar till att äga sitt boende?

En ny utredning Vad? Regeringen har genom direktiv 2023:62 gett en särskild utredare i uppdrag att överväga en utvidgning av systemet med ägarlägenheter och införandet av en lagreglerad modell för hyrköp av bostäder. Utredningen ska presenteras senast den 2 december 2024. Utredningen har två delar och syftar dels till att utreda de åtgärder som behövs... > > >

mileway utökar noviers uppdrag med 250 000 kvm

Novier utökar sitt partnerskap med Mileway för teknisk förvaltning av ytterligare 26 fastigheter i Sverige. Mileway är det ledande pan-europeiska ”last mile”-logistikfastighetsbolaget som har vuxit snabbt i Sverige sedan starten för snart fyra år sedan. Efter det senaste avtalet kommer Noviers totala uppdrag från Mileway att omfatta teknisk förvaltning av 114 fastigheter, med en total... > > >