mio-bolag vinner försäkringstvist i hd

Mio-franchisetagare vinner försäkringstvist mot Gjensidige i Högsta domstolen

I mars 2018 rasade taket på Mio-varuhuset i Boden in och byggnaden totalförstördes. Varuhuset drevs av Möbellind i Boden AB, en franchisetagare till möbelkedjan Mio. Möbellind anmälde skadan till försäkringsbolaget Gjensidige som kort därefter meddelade att skadan inte var ersättningsbar. Högsta domstolen har den 25 januari 2024 meddelat dom i målet och förklarat att takraset omfattas av Möbellinds försäkring.

Den 25 mars 2018 rasade taket på Möbellinds varuhus in på grund av ett konstruktionsfel i byggnaden. Konstruktionsfelet var helt okänt för Möbellinds ägare. Genom raset totalförstördes byggnaden inklusive inredning och möbler. Möbellinds försäkringsbolag Gjensidige beslutade att skadan inte kunde ersättas genom försäkringen. Möbellind menade dock att skadan skulle omfattas av allriskförsäkringen hos Gjensidige.

Efter domar från både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i målet. Sedan huvudförhandling i Högsta domstolen hållits i slutet av november 2023 meddelades dom den 25 januari 2024.

I domen konstaterar Högsta domstolen att skadehändelsen omfattas av den aktuella försäkringens allriskmoment, att konstruktionsbristen i byggnaden var den huvudsakliga orsaken till raset och att skadan var plötslig. Högsta domstolen fastställer också att skadan inte i någon rimlig mening varit möjlig att förutse för Möbellinds ledning och att skadan därmed har varit oförutsedd i försäkringsvillkorens mening. Högsta domstolen redogör även i domen för att något undantag från försäkringen inte är tillämpligt.

Högsta domstolen har i alla delar accepterat Möbellinds argument om händelseförloppet, orsaken till att varuhuset rasade in och att händelsen ska ersättas enligt allriskförsäkringen.

Peter Löfroth, ställföreträdare för Möbellind, kommenterar domen: ”Det här är bevisligen ett unikt mål med stora utmaningar. Domen från HD innebär såklart både stor glädje men också lättnad. Morris Law har stått bakom oss i varje stund och hanterat processen på bästa sätt.”

Morris Law har genom Jonas Du Rietz, Christoffer Nystedt och Victoria Kedner biträtt Möbellind i processen mot Gjensidige.

Domen i sin helhet återfinns här.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: