jonas
du rietz

⟨ tillbaka

ring mig om

Frågor inom rättsområdena fastighetsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt och tvistlösning.

livet före Morris

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborgs tingsrätt

visste du att

Jonas är gruppchef för byråns tvistlösningsgrupp och arbetar utöver tvistlösning med alla former av fastighetsrelaterade ärenden. Utanför det yrkesmässiga är han mycket intresserad av historia. Jonas har (troligen) även byråns största intresse för ordvitsar, och har sammanställt en betydande mängd sådana med koppling till juridikens värld.
Jonas Du Rietz Partner, Advokat +46 708 26 47 91
LinkedIn E-post

skiljeklausul i gammalt ramavtal stoppar domstolsprocess

Högsta domstolen har i ett avgörande som fått namnet ”Husqvarnas skiljeavtal” förtydligat att en skiljeklausul i ett ramavtal utgjort hinder för att pröva en tvist om leveranser i allmän domstol som uppstod långt senare. Genom avgörandet understryker HD att möjligheten att tillämpa skiljeavtal mellan kommersiella parter är vidsträckt. HD klargör också att en hänvisning till... > > >

mio-franchisetagare vinner stor tvist i hovrätten

I mars 2018 rasade taket på Mio-varuhuset i Boden in och byggnaden totalförstördes. Varuhuset drevs av Möbellind i Boden AB, en franchisetagare till möbelkedjan Mio. Möbellind anmälde skadan till försäkringsbolaget Gjensidige som kort därefter meddelade att skadan inte var ersättningsbar. Efter en lång domstolsprocess har Svea hovrätt idag meddelat dom och förklarat att takraset omfattas... > > >