morris framgångsrika som ombud för krögarpar i hyrestvist

Morris Law har varit ombud för ett restaurangbolag som haft en tvist med sin tidigare hyresvärd. Restaurangbolaget ägs av två framstående krögare i Göteborg som har omfattande erfarenhet av restaurangbranschen. Efter en två år lång process i domstol har krögarparet fått framgång med sin talan om skadestånd mot den tidigare hyresvärden. Krögarparet har biträtts av Jonas Du Rietz, Christoffer Nystedt och Egzona Rexhepi.

Krögarparet öppnade för ett antal år sedan en ny restaurang i Göteborg. Under hyrestiden utsattes verksamheten för omfattande trakasserier och sabotage. Störningarna skapade en ohållbar situation för såväl gäster som anställda och gjorde att det inte längre var möjligt för krögarparet att driva rörelsen vidare. På grund av detta var restaurangen tvungen att stänga.

Under våren 2018 inleddes en komplex skadeståndsprocess mot den tidigare hyresvärden. Restaurangbolaget begärde ersättning för den ekonomiska skada som uppstått till följd av den tidigare hyresvärdens agerande. Målet har handlat om den tidigare hyresvärdens skadeståndsansvar för trakasserierna och sabotaget som verksamheten utsatts för. Huvudförhandling i tingsrätten ägde rum under hösten 2019. Utfallet i tingsrätten blev mycket positivt. Tingsrätten instämde i argumenten som restaurangbolaget förde fram och konstaterade att den tidigare hyresvärden var skyldig att betala skadestånd till restaurangbolaget.

Efter att målet överklagats till hovrätten har en uppgörelse träffats mellan parterna som innebär att den tidigare hyresvärden ska betala en betydande ersättning till restaurangbolaget. Uppgörelsen innebär att krögarparet får ett fördelaktigt avslut på en lång rättsprocess. Morris Laws Jonas Du Rietz, Christoffer Nystedt och Egzona Rexhepi har varit ombud för restaurangbolaget i domstolsprocessen.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: