linda
dahlström

⟨ tillbaka

ring mig om

Offentlig upphandling, konkurrens, och offentlig rätt

livet före Morris

Advokatfirman Delphi, MAQS Advokatbyrå, Konkurrensverket, OECD/SIGMA, Nämnden för offentlig upphandling (NOU), European Commission, Euro Info Centre/Almi Företagspartner Uppsala, Katholieke Universiteit Brabant Tilburg Netherlands, Uppsala Universitet.

visste du att

Som nuvarande Göteborgare men efter 20 år på östkusten känner sig Linda lika hemma i Stockholm som i Göteborg. Uppskattar närheten till havet och friska salta bad en varm sommardag. Är en bokslukare och tycker att högläsningen för barnen är en högtidsstund.
Linda Dahlström Specialist Counsel, Advokat +46 738 26 47 72
LinkedIn E-post

har spelplanen nu ändrats?

För att en ansökan om överprövning ska bifallas i ett upphandlingsmål krävs att den upphandlande myndigheten agerat i strid med LOU och att leverantören till följd därav lidit skada. > > >

effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

1.1 Strax före årsskiftet kom Finansdepartementet med ett utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Enligt Finansinspektionen syftar förslagen i utkastet till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna. > > >