christina
rydell ahlström

⟨ tillbaka

ring mig om

Miljörättsliga frågor såsom tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, dispenser avseende områdesskydd och artskydd, ansvar för förorenad mark, löpande rådgivning vid tillsyn och den dagliga driften, miljöskadestånd samt frågor kopplat till bygglov och detaljplaner.

livet före Morris

MAQS Advokatbyrå, Västmanlands tingsrätt, Uddevalla tingsrätt, Lunds Universitet, Köpenhamns Universitet, Uppsala Universitet

visste du att

Christina har ett stort intresse för renovering av gamla hus, trädgård, inredning och design. Visste du också att Christina höll på att halka in på en operakarriär men valde juridiken istället.   
Christina Rydell Ahlström Partner, Advokat christina.rydellahlstrom@morrislaw.se +46 768 66 15 36
LinkedIn

morris law återigen rankade i legal 500!

Årets resultat i Legal 500 EMEA 2024 har nu offentliggjorts och vi gläder oss åt att Morris rankats i åtta olika områden och flertal individuella rankingar. > > >

miljöprövnings­utredningen

Den 14 juni lämnade miljöprövningsutredningen sitt slutbetänkande ”Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen” till riksdagen. > > >