1629871541 hochristina

christina rydell ahlström

⟨ tillbaka

ring mig om

Miljörättsliga frågor såsom tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, dispenser avseende områdesskydd och artskydd, ansvar för förorenad mark, löpande rådgivning vid tillsyn och den dagliga driften, miljöskadestånd samt frågor kopplat till bygglov och detaljplaner.

livet för Morris

MAQS Advokatbyrå, Västmanlands tingsrätt, Uddevalla tingsrätt, Lunds Universitet, Köpenhamns Universitet, Uppsala Universitet

visste du att

Christina har ett stort intresse för renovering av gamla hus, trädgård, inredning och design. Visste du också att Christina höll på att halka in på en operakarriär men valde juridiken istället.   

Christina Rydell Ahlström Partner, Advokat +46 768 66 15 36
LinkedIn E-post