varberg energi genomför omorganisation för att nå förenlighet med ellagen

Morris Law har biträtt Varberg Energi i samband med en omorganisation av Varberg Energi för att nå förenlighet med ellagen (1997:857) (”Ellagen”).

Den 1 juli 2022 trädde ändringar av Ellagen i kraft som en konsekvens av de ändringar som skett i Europeiska unionens elmarknadsdirektiv inom ramen för det så kallade Ren Energi-paketet. I korthet innebär ändringarna att elnätsföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Ändringarna medför att flertalet svenska elnätsföretag behöver omorganiseras för att uppfylla de nya lagkraven.

Varberg Energi är en energi- och bredbandskoncern som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB. Varberg Energi har idag drygt 120 anställda och omsatte under 2023 cirka 900 miljoner kronor. Varberg Energi har verksamhetsgrenar inom el, fjärrvärme, gas, energioptimering, bredband, internettjänster, energilösningar och flexibilitetstjänster.

Morris Law:s team bestod främst av Christina Rydell Ahlström, Linn Engdahl, Fredrik Holst, Therese Andersson, Carl Friberg, Christoffer Erlandsson, Robert Starck och Hannes Naess.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: