christina rydell ahlström ny partner på morris

Hösten 2021 på Morris Law inleds starkt med en nyrekrytering av Christina Rydell Ahlström som kliver in som ny partner. Rekryteringen innebär även att Morris nu kan erbjuda specialistkompetens inom miljörätt.

Christina är specialiserad inom miljörätt och plan- och byggfrågor. Hon har många års erfarenhet som advokat. Christina biträder dagligen kunder i bl.a. tillståndsprocesser, tillsynsärenden avseende ansvar för förorenad mark, frågor kopplade till exploatering och företagsöverlåtelser samt rådgivning i diverse olika andra miljörättsliga frågeställningar.

Christina arbetar med både svenska och utländska företag inom ett flertal olika branscher däribland förnybar energi, livsmedelsindustrin och fastighetsbranschen.

– Morris är på riktigt vad en modern byrå ska vara. Jag tilltalas av Morris hållbara förhållningssätt, både till sin omgivning och sina anställda samt dess kultur som främjar mångfald och jämställdhet. Jag ser fram emot att i linje med Morris arbetssätt få leverera lättbegriplig och lättillgänglig miljörättslig rådgivning. Det känns fantastiskt roligt att ansluta till Morris där jag ges möjlighet att bygga upp en miljörättsgrupp samt fortsätta utveckla byrån tillsammans med såväl trevliga kollegor som gamla och nya kunder, säger Christina Rydell Ahlström.

– Vi är oerhört glada att välkomna Christina till Morris. Flera av våra Morrisar har arbetat med Christina tidigare vilket gör att det känns extra roligt att hon valt att fortsätta sin resa tillsammans med oss. Att vi nu dessutom kommer kunna erbjuda juridisk specialistkompetens inom miljörätt känns som ett steg i rätt riktigt med tanke på Morris fortsatta satsning på miljö- och hållbarhetsfrågor, säger Jenny Sahlsten, hållbarhetsansvarig på Morris.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: