johanna
eckert viggeborn

⟨ tillbaka

ring mig om

Frågor inom skatt, både vad gäller bolag och privatpersoner, och bolagsrätt/M&A.

livet före Morris

Processjurist Intrum AB, Juristexamen Handelshögskolan vi Göteborgs Universitet, University of East London

visste du att

“Livsnjutare” skulle kunna vara Johannas andranamn. Ett av Johannas motton i livet är att man ska må väl och unna sig. ”En skaldjursplatå på en vanlig onsdag är ju aldrig fel…”.
Johanna Eckert Viggeborn Senior Associate, Advokat - Föräldraledig johanna.eckert-viggeborn@morrislaw.se +46 735 30 23 16
LinkedIn

domstolen beviljar consatkoncernen forskningsavdrag för arbete inom forskning och utveckling

Morris Law har framgångsrikt företrätt bolag inom Consatkoncernen i två betydelsefulla avgöranden vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 25 januari 2024*. Dessa avgöranden, där bolagen beviljades forskningsavdrag, markerar en milstolpe i bedömningen av vilka beviskrav som kan ställas för att kunna utnyttja det skattemässiga incitamentet för forskning och utveckling (FoU). Målen avsåg möjligheten för bolag som... > > >

förstärkt fou-avdrag från 1 april 2020

Det finns i dagsläget ett skatteincitament genom avdrag på arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling. För att ytterligare förbättra möjligheterna för företag att utveckla nya produkter och tjänster har regeringen nu meddelat en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna beträffande FoU-anställda. Därtill görs en betydande höjning av taket för FoU-avdraget. > > >