mark & energibyggarna förvärvas av triton-koncernen

Morris Law har biträtt säljarna vid försäljning av samtliga aktier i Mark & Energibyggarna i Göteborg AB till Eleda Acquisition AB, ett portföljbolag som ingår i investmentbolaget Tritons satsning inom infrastruktur.

Det Göteborgsbaserade Mark & Energibyggarna i Göteborg AB, som grundades år 1991, tillhandahåller tjänster inom bland annat anläggningsbyggnation, infrastruktur och fjärrvärme och hade under 2017 en omsättning om ca 580 miljoner kronor.

Triton har genom Eleda Acquisition AB sedan tidigare förvärvat Akeab och KEWAB. I och med förvärvet av Mark & Energibyggarna i Göteborg AB förstärker Triton sin infrastrukturgrupp inom anläggnings‑ och entreprenadarbeten.

Morris Laws team har i huvudsak bestått av Per Nylander, Johan Wilkens, Carl Friberg och Robert Starck

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: