förstärkt fou-avdrag från 1 april 2020

Det finns i dagsläget ett skatteincitament genom avdrag på arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling. För att ytterligare förbättra möjligheterna för företag att utveckla nya produkter och tjänster har regeringen nu meddelat en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna beträffande FoU-anställda. Därtill görs en betydande höjning av taket för FoU-avdraget.

FoU-avdraget innebär att företag som har anställda som arbetar med forskning och utveckling kan betala lägre arbetsgivaravgifter. Avdraget uppgår för närvarande till 10 procent av arbetsgivaravgifterna och taket för ett företag eller koncern uppgår till 230 000 kr per månad. Det nya förslaget från regeringen innebär att FoU-avdraget istället kommer att fördubblas till 20 procent. Vidare höjs taket för avdraget till 450 000 kr per månad vilket innebär att maximalt avdrag per företag eller koncern ökar från ca 2,8 till 5,4 miljoner per år.

För att vara berättigad FoU-avdraget måste den anställda ägna sig åt systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling i kommersiellt syfte under minst 75 procent av sin arbetstid samt minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid under kalendermånaden. Om företaget uppfyller kraven för få avdrag är det dessutom möjligt att begära avdrag retroaktivt sex år tillbaka (beskattningsåret och de fem föregående åren). De nya förstärkta reglerna gäller från och med 1 april 2020.

Kommentar

Om ditt företag har anställda som arbetar inom forskning och utveckling bistår Morris Law er gärna med att göra en bedömning om ert företag kvalificerar för att kunna få FoU-avdrag. Kommer vi fram till att så är fallet kan vi hjälpa er att informera om vilka underlag som krävs, beräkna hur stora avdrag ni kan göra och vilken information som bör anges som upplysning i arbetsgivardeklarationerna.

Vill du veta mer? Kontakta Johanna Eckert, Robert Starck eller Isabelle Ekman.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: