elsa
smedberg

⟨ tillbaka

ring mig om

Allmän fastighetsrätt och fastighetstransaktioner.

livet före Morris

Juristexamen, Stockholms universitet, utbytestermin på New York University och en sommar som trainee på Northvolt.

visste du att

Elsa spenderar all ledig tid i Årefjällen där hon får göra det hon älskar mest – åka skidor (fråga henne gärna om tips på hur man bäst sover på nattåg!).
Elsa Smedberg Associate elsa.smedberg@morrislaw.se +46 762 09 83 09
LinkedIn

fastighetsägare, se upp!

I slutet av december 2022 kom ett avgörande från Högsta domstolen (HD); ”Lägenheten på Sibyllegatan”. Domen påverkar framförallt fastighetsägare som upplåter bostadslägenheter till hyresgäster som inte har för avsikt att själva bo i bostadslägenheterna, typiskt sett uthyrningsföretag. Avgörandet rör tillämpning av 7 kap. 31 § jordabalken, som föreskriver att om en fastighetsägare har upplåtit en... > > >

mileway utökar noviers uppdrag med 250 000 kvm

Novier utökar sitt partnerskap med Mileway för teknisk förvaltning av ytterligare 26 fastigheter i Sverige. Mileway är det ledande pan-europeiska ”last mile”-logistikfastighetsbolaget som har vuxit snabbt i Sverige sedan starten för snart fyra år sedan. Efter det senaste avtalet kommer Noviers totala uppdrag från Mileway att omfatta teknisk förvaltning av 114 fastigheter, med en total... > > >