kommande lagändringar inom bolagsrätten

Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag om lagändringar för att förebygga och bekämpa brott som begås genom företag. Det exakta innehållet är ännu inte fastställt och vissa justeringar kan ske. De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari 2025. Här är en sammanfattning av de största förändringarna:

  • Personlig inställelse vid registrering: Bolagsverket kommer att kunna kräva personlig inställelse vid registrering av nya företrädare i bolagsregistret. Detta innebär att den nya företrädaren och den som gjort anmälan personligen måste infinna sig hos Bolagsverket för att styrka sin identitet. Bolagsverket kan även kräva personlig inställelse i efterhand för att kontrollera identiteten av tidigare anmälda företrädare. Inställelse ska i första hand ske vid Bolagsverkets lokaler i Sundsvall, men det kan finnas möjlighet till alternativa platser och sätt, dock endast digitalt i undantagsfall.
  • Höjda förseningsavgifter: Förseningsavgifterna för sent inlämnade årsredovisningar höjs med 50 %. Vid en dags försening tas en avgift på 7 500 kr ut, följt av ytterligare 7 500 kr vid två månaders försening och 15 000 kr vid fyra månaders försening.
  • Nytt brott i form av företagskapning: Ett nytt brott, företagskapning, införs. Detta innebär att det blir straffbart att utan tillåtelse uppge att man företräder en juridisk person, såsom ett bolag, om det orsakar skada eller olägenhet för bolaget. Bolaget blir brottsoffret och kan få bättre insyn i åtalet och domstolsprocessen samt hjälp av åklagaren att föra talan om skadestånd.

Förslaget innehåller även flera ändringar för att skärpa reglerna för stiftelser, bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. Vi kommer att hålla er uppdaterade om de förändringar som kan påverka er. Vill ni läsa mer om förslaget kan ni göra det här.

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er. Vi kan hjälpa er att navigera de nya bestämmelserna och förstå deras påverkan på er verksamhet.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: