vad gäller egentligen för cbd-oljan i sverige?

I takt med att de svenska myndigheternas syn på CBD-olja succesivt blivit alltmer restriktiv har möjligheten för konsumenter att använda CBD-olja minskat ytterligare. Högsta domstolen beslutade nämligen i somras, i mål B 177-19, att rita om landskapet för användning av CBD-olja och det kan nu konstateras att CBD-olja antingen klassas som narkotika eller läkemedel beroende på innehållet och den avsedda användningen i Sverige.

I sammanhanget är det förstås viktigt att förstå vad CBD faktiskt är. Växten Cannabis sativa innehåller många olika aktiva ämnen, varav den ena kallas tetrahydrocannabinol (”THC”) och den andra cannabidiol (”CBD”). THC ger hallucinogena effekter, medan CBD inte har de egenskaperna.

CBD-olja, som förstås innehåller CBD, framställs av cannabissorten industrihampa. Industrihampa har en väldigt låg THC-halt och används normalt för framställning av rep och tyger. CBD-oljan har däremot ingenting med framställning av tyger att göra utan denna beredning används för bland annat smärtlindring, ångest och sömnproblem. Intresset för oljan har spritt sig enormt på senare år och flera svenska influencers har tagit efter amerikanska kändisar och marknadsfört produkter med CBD-olja i vilket ökat spridningen på marknaden både i och utanför Sverige.

Vad är vad?

Legalt är industrihampan undantagen från definitionen av cannabis och anses därför inte vara narkotika i sin växtform. THC å andra sidan är klassat som narkotika och omfattas av narkotikalagstiftningen, medan CBD står utanför. I anslutning härtill kan nämnas att vad gäller produkter med CBD som tas via munnen eller som inhaleras beslutade Läkemedelsverket, som har tillsyn över att reglerna om läkemedel följs, förra året att dessa produkter ändå måste utvärderas och godkännas som läkemedel för att få säljas på marknaden i Sverige.

Generellt kan sägas att det tidigare har funnits en (miss)uppfattning från konsumenter och marknaden i stort att CBD-olja med låga halter av THC inte är att betrakta som narkotika just eftersom oljan framställs ur industrihampan som är undantagen narkotikalagstiftningen. I somras kom dock förtydligande besked från Högsta domstolen i mål B 177-19. Högsta domstolen beslutade att CBD-olja som också innehåller THC, om än en ytterst liten del, är att anse som narkotika. Det spelar med andra ord ingen roll hur stor eller liten del THC oljan innehåller. Industrihampans undantag från narkotikalagstiftningen gäller därmed inte om växten har gjorts om till en beredning som innehåller just det narkotikaklassificerade ämnet THC. Sammanfattningsvis bedöms CBD-olja innehållande THC vara en sådan beredning och utgör därmed narkotika.

Rättsläget är därför numera klart (åtminstone i Sverige). CBD-olja innehållande THC är narkotika och därmed förbjuden att använda. CBD-olja utan THC omfattas av läkemedelslagen och måste utvärderas och godkännas som läkemedel för att få säljas. Det är därmed inte möjligt att utan särskilda tillstånd sälja CBD-olja, varken med eller utan THC, i Sverige.

Hur det ser ut i övriga i Europa är däremot mer oklart. Italien har, precis som i Sverige, nyligen fått ett besked från den italienska domstolen som begränsar möjligheten att sälja produkter som har ett ursprung från cannabis. I korthet anger domstolen att försäljning av cannabisderivat är ett brott mot deras narkotikalagstiftning såvida produkterna inte bevisligen saknar narkotiska effekter. Hur detta ska tolkas i praktiken får framtiden avslöja. Detsamma gäller hur landskapet för CBD-olja och dess legala existens på den europeiska marknaden kommer förändras.

I sammanhanget kan även nämnas att trots att svenska myndigheternas syn på CBD-olja blivit alltmer restriktiv ökar licensförskrivningen av medicinsk cannabis i Sverige. I svenska mått mätt är däremot mängden patienter som har licenser av medicinsk cannabis fortfarande relativt få i jämförelse med andra länder. Det kan även nämnas att fler än 30 länder och stater legaliserat användningen av medicinsk cannabis i allmänhet. Vi kommer inte ge oss in i en diskussion kring exakta orsaker, men tydligt är att det finns ett ökat medicinskt intresse för preparat med ett ursprung från cannabis på marknaden och att det finns en stor statlig variation mellan olika länder i liberaliseringen kring dessa preparat.

Vi bevakar utvecklingen av det här området med intresse.

Artikeln är skriven av Karin Odkrans och Siri Mårtensson Hjälmberg.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: