uppdatering för arbetsgivare med anledning av covid-19

Regeringen har presenterat ett ändringsförslag till lagen om stöd för korttidsarbete (även kallat korttidspermittering).

Förslaget innebär att det under månaderna maj, juni och juli ska vara möjligt att söka ett utökat stöd för upp till 80 % av arbetstiden, en höjning jämfört med tidigare maximala 60 %.

Ändringen gäller såväl för arbetsgivare som redan har sökt stödet som för de som kommer att söka. De arbetsgivare som redan har sökt och fått en förskottsbetalning kommer att kunna justera sökta nivåer i samband med att lagändringen träder ikraft.

Vill du veta mer? Kontakta vår arbetsrättsgrupp

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: