är det ens lagligt att arbetsgivaren ändrar beviljad semester?

Om semestern redan beviljats – är det då ens lagligt för arbetsgivaren att ändra den?

Ja, men endast om det finns fog för det. I semestertider uppkommer ofta frågan om arbetsgivare får ändra redan beviljad semester och i så fall när så får ske. Givetvis kan arbetsgivaren och den anställde alltid komma överens om att ändra semestern men om arbetsgivaren ska ändra semestern ensidigt krävs det fog för den åtgärden. ⁠

Semesterlagen saknar uttryckliga regler om vad som gäller om arbetsgivaren ändrar en redan beviljad semesterledighet. Av Arbetsdomstolens praxis följer dock att ett beslut om semesterledighet som utgångspunkt är bindande och att arbetsgivaren därför kan bli skadeståndsskyldig mot den anställde om semesterledigheten ändras utan fog. Om en arbetsgivare, på grund av oförutsedda händelser, drabbas av ett stort personalbortfall skulle det exempelvis kunna gå att argumentera för att arbetsgivaren har fog för att ändra semesterledigheten. I ett sådant fall måste dock arbetsgivaren i god tid försökt avhjälpa personalbortfallet på annat sätt. En bedömning måste därför göras i varje enskilt fall. Vidare kan andra regler framgå av tillämpligt kollektivavtal.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: