är det ens lagligt att bygga utan bygglov?

Nej, självklart är det inte lagligt att bygga utan bygglov. Det är till och med olagligt att påbörja en åtgärd som kräver bygglov om inte man har fått både bygglov och startbesked, alltså det vi ibland kallar svartbygge!

Svensk lag ställer krav på bygglov för de allra flesta åtgärderna på en fastighet, som t.ex. nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av en redan befintlig byggnad.

Om du vidtar en åtgärd utan nödvändiga tillstånd är det möjligt att i efterhand ansöka om bygglov. Vid en ansökan om bygglov i efterhand måste man vara medveten om risken att behöva vidta ändringar eller i värsta fall riva. Du kan också drabbas av en sanktionsavgift.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: