jörgen sköld förordnad expert

Jörgen Sköld har av statsrådet Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister, blivit förordnad att ingå som expert i utredningen om modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24).

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: