fördelaktig förlikning i hovrätten för morris laws klient

Morris Law har biträtt en entreprenör angående betalning för arbeten som utfördes under 2016 i en fastighet i Gamla Stan i Stockholm. Morris Laws klient vann i princip full framgång i tingsrätten. Sedan domen överklagats har parterna i hovrätten träffat en överenskommelse som innebär att Morris Laws klient till slut får betalt för arbetena som utfördes.


I slutet av 2015 ingick en entreprenör och en restaurangägare ett avtal om renoverings- och ombyggnadsarbeten i restaurangägarens lokal i Gamla Stan i Stockholm. Efter att parterna haft vissa möten utförde entreprenören i början av 2016 arbeten i lokalen. Beställaren vägrade sedan betala för de utförda arbetena. Entreprenören försökte då under lång tid få kontakt med beställaren för att lösa saken. Till slut tog entreprenören kontakt med Morris Law som hjälpte bolaget att få betalt från beställaren.

Under inledningen av 2018 inledde Morris Laws klient en tingsrättsprocess mot beställaren. Entreprenören begärde att beställaren skulle betala för arbetena som hade utförts i fastigheten. Beställaren motsatte sig kravet. Drygt 1,5 år senare meddelade tingsrätten sin dom. Tingsrätten accepterade entreprenörens argument och bestämde att beställaren skulle betala ersättning med i princip hela beloppet som entreprenören begärde. Beställaren nöjde sig inte med tingsrättens dom utan överklagade till hovrätten.

Inför huvudförhandlingen i hovrätten träffade parterna en överenskommelse som innebar att beställaren skulle betala ersättning till entreprenören. Genom förlikningen fick Morris Laws klient ett positivt avslut på en ungefär fem år lång historia. Morris Laws Christoffer Nystedt var ombud för entreprenören i tvisten.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: