är det ens lagligt att jobba på midsommar?

Javisst är det lagligt att jobba på midsommarafton. Faktum är att det inte finns någon lagstiftning som reglerar specifika dagar då man har rätt att vara ledig, utan detta styrs istället av kollektivavtal och/eller andra regler på din arbetsplats.

Däremot finns det lagstiftning som reglerar vilka dagar som ska betraktas som allmänna helgdagar. Dessa dagar brukar av vissa förknippas med ledighet. Inom vissa branscher, exempelvis inom vården, är det dock inte lika givet att vara ledig under sådana dagar. ⁠

För att sammanfatta – Ja! Det är helt lagligt att jobba på midsommarafton. Det kan däremot finnas annan reglering på din arbetsplats eller i tillämpligt kollektivavtal och du kan enligt sådana regler också ha rätt till extra ersättning.⁠

Oavsett om du jobbar eller är ledig – glad midsommar!⁠

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: