bolagets verkliga huvudman måste anmälas till bolagsverket

Ett företag som inte har anmält dess verkliga huvudmän till registret kan i förlängningen åläggas att betalas vite. Therese Andersson förklarar.

Sedan mitten på 2017 är aktiebolag och andra juridiska personer ålagda att anmäla dess verkliga huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.

Ett aktiebolag måste utöver att utreda vem dess verkliga huvudmän är även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar företaget. Om man i utredningen konstaterar att bolaget saknar verkliga huvudmän ska även detta anmälas till Bolagsverket.

Ett nystartat bolag är skyldigt att anmäla dess verkliga huvudmän inom fyra veckor från det att bolaget registrerats hos Bolagsverket. Om ett bolag ändrar ägande, exempelvis till följd av en försäljning eller kapitalanskaffning, ska förändringarna anmälas till Bolagsverket utan dröjsmål. Detta innebär att man behöver agera relativt omgående.

Utöver att rapportera in resultatet av utredningen till Bolagsverket via deras e-tjänst är bolaget dessutom skyldigt att dokumentera den utredning som genomförs. Detta gäller oavsett om utredningen visar att bolaget har en verklig huvudman eller inte.

Vi på Morris hjälper dig gärna med att utreda, dokumentera och anmäla verklig huvudman så att du kan fokusera på andra saker i din verksamhet. Kontakta oss här.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: