upphandlingsmål i högsta förvalningsdomstolen

Högsta Förvaltningsrätten har den 9 november 2015 meddelat dom i mål mellan Eurofins Environment Sweden AB och Sundsvalls kommun.

Eurofins vann full framgång och målet är principiellt viktigt för framtida tillämpningen av upphandlingsformen förhandlat förfarande.

Ombud för Eurofins var Roger Wier.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: