transmedica a/s och spenshult ab i etableringsprocess

Morris Law har biträtt Spenshult AB och dess ägare Transmedica A/S i samband med finansiering och avtal med Migrationsverkets etablering av asylboende i Spenshult.

“Det har varit spännande och utvecklande att biträda Transmedica A/S och dess dotterbolag Spenshult AB vid denna stora etablering” säger Olof Myhrman som haft det övergripande ansvaret för förhandling och samordning av ärendet gentemot Migrationsverket.

Teamet från Morris Law har bestått av advokaterna Andréa Dahrén (entreprenad- och hyresfrågor), Jörgen Sköld (finansieringsfrågor), Linda Dahlström (offentlig upphandling) och Olof Myhrman (förhandling och samordning).

Frågor besvaras av Olof Myhrman (Partner, Advokat), som nås på mobil: 0738-26 47 77 eller e-post: olof.myhrman@morrislaw.se, eller av Roger Wier, (Partner, Advokat / CEO), som nås på mobil: 0727-36 70 70 eller e-post: roger.wier@morrislaw.se.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: