är det ens lagligt att inte vittna i domstol?

Att inte vittna i domstol. Är det ens lagligt? Emeli reder ut.


Det korta svaret är nej. I Sverige har vi allmän vittnesplikt, en allmän medborgerlig skyldighet. Det innebär att du enligt lag är skyldig att vittna i domstol om du blir kallad att vittna. För att du ska bli kallad att vittna krävs att en part åberopar förhör med dig som vittne. Vägrar du kan du bli hämtad och, under vissa omständigheter, rent av häktad.

Upp mot 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vissa personer behöver dock inte vittna. Det gäller om du själv är part i målet, om du är nära släkting till en part, under 15 år, lider av en psykisk störning eller omfattas av tystnadsplikt eller sekretesshinder genom exempelvis ditt arbete (ex. advokater och läkare).

Om ett vittne känner sig hotad av en part eller någon åhörare har domstolen möjlighet att besluta om att sådan part inte får vara närvarande under vittnesförhöret. De flesta av landets domstolar har även vittnesstöd som har till uppgift att stötta vittnen i samband med vittnesmålet i domstolen genom att svara på frågor etc.

Vill du veta mer om vad som gäller? Kontakta oss!

Fler ”Är det ens lagligt” hittar du här:

Är det ens lagligt att kräva kontorsarbete?

Är det ens lagligt att kräva vaccination av anställda?

Är det ens lagligt att låna pengar av ditt bolag?

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: