är det ens lagligt att låna pengar av ditt bolag?

Låna pengar av ditt bolag? Är det ens lagligt?

Det korta svaret är nej. Att låna pengar av ett bolag där du är aktieägare strider mot det så kallade låneförbudet i aktiebolagslagen. Påföljden kan bli böter eller fängelse. Utöver att det som utgångspunkt utgör ett brott så kan det även att få skatterättsliga konsekvenser för dig som aktieägare.

Ett lån som ges ut i strid mot låneförbudet får som huvudregel den skattemässiga konsekvensen att du som aktieägare måste ta upp det lånade beloppet till beskattning såsom inkomst av tjänst, d.v.s. skatta på beloppet som att det vore lön. Beroende av var du är bosatt och hur mycket du i övrigt tjänar kan du riskera att behöva betala upp till 55 % skatt på lånebeloppet.

Det är emellertid inte bara utgivande av rena penninglån som omfattas av förbudet utan t.ex. även om bolaget skulle gå i borgen för ditt lån hos någon annan. Vad som ska anses strida mot låneförbudet och när du ska ta upp ett lån till beskattning är inte alltid solklart. Men som utgångspunkt kan du tänka att ett lån från ditt bolag till dig själv är inte lagligt och att det kan komma att få stora skattekonsekvenser.

Vill du veta mer om vad som gäller? Kontakta oss!

Fler ”Är det ens lagligt” hittar du här:

Är det ens lagligt att kräva kontorsarbete?

Är det ens lagligt att undanhålla bevis?

Är det ens lagligt att vabba åt någon annans barn?

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: